Tag archieven: Jezus

Bij Jezus voel je je vrij

love_jesus_webVandaag in de zondagschoolklas werd het verhaal verteld van de zalving van Jezus’ voeten, te lezen in bijvoorbeeld Johannes 12. Mijn collega-zondagschoolmeester stelde de kinderen op een gegeven moment de vraag: ‘Was Jezus getrouwd? Of had Hij een vriendin? Wat denken jullie?’.

Eén van de kinderen gaf het antwoord dat ik in eerste instantie ook zou hebben gegeven. Hij zei: ‘Jezus was toch een mens net als wij? Dus kon Hij ook verliefd worden’. Lees verder

De eniggeboren God?

vaticanusBij het lezen van het begin van het Johannes evangelie in de NBV-vertaling viel me het verrassende verschil met de NBG-vertaling op. De NBV vertaalt Joh 1:18 als volgt:

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Ik was gewend aan de NBG vertaling die dit vers als volgt weergeeft:

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

Het verschil spreekt voor zich. In de ene vertaling wordt Jezus geïdentificeerd met God zelf, in de andere vertaling niet of in elk geval minder direct. Lees verder