Tag archieven: EH koor

EH musical Timoteüs

In 2001 werd de EH musical ‘Timoteüs’ opgevoerd in ons recreatiecentrum in Maarn. Deze musical werd geschreven en uitgevoerd door mensen in EH. Dit is een video-opname hiervan, van videoband gedigitaliseerd. Hierdoor valt het geluid soms even weg. Toch is het erg leuk om dit weer terug te zien en te horen.

EH ontmoetingsdag 30 April 1997

Hieronder drie video’s, gedigitaliseerd van een helaas niet meer perfecte videoband, die een impressie geven van de EH gemeente-ontmoetingsdag, gehouden in Maarn op 30 April 1997. De eerste video laat allerlei spelletjes op het terrein zien. De tweede video laat het kinderkoor zien en de derde video het jongerenkoor.

 

EH jongerenkoor

Hieronder twee video’s van het EH jongerenkoor. De precieze datums van deze opnamen weet ik niet. De eerste is misschien wel uit 1996. De tweede is van latere datum, want iedereen ziet er weer ouder uit en er is intussen een elektrische piano aangeschafd.