Radiodebat Alverzoening

alverzoeningAl jaren luister ik met veel plezier naar het radioprogramma Andries Radio op zaterdag. Ik volg ook regelmatig Andries’ activiteiten en ideeen via de media en zijn boeken, omdat ik die erg interessant vind (zie mijn blog De twitter van Knevel). Een regelmatig terugkerend onderwerp bij hem is de vraag of alle mensen gered zijn en of en hoe een liefdevolle God mensen verloren kan laten gaan. 

Al jaren vraag ik me daarom ook af waarom alverzoening nooit een onderwerp is geweest bij Andries Radio (ondanks dat het onderwerp controversieel is binnen christelijk Nederland). Ik heb eraan gedacht hem te schrijven om  hem voor te stellen hier iemand voor uit te nodigen, maar ik zie nu  dat dit niet meer hoeft. Op zaterdag 29 januari gaat Wim Hoogendijk met Jan Hoek in debat over alverzoening (klik hier voor mee informatie). Ik denk dat Wim Hoogendijk de juiste keus is om hierover in debat te gaan, want hij kan hier goed, en vanuit leuke invalshoeken, over vertellen. Ik ben erg benieuwd…

De laatste jaren wordt alverzoening steeds meer hot in christelijk Nederland. Je hoort het steeds meer in de christelijke media genoemd worden en ook bekende ‘grote’ theologen als Bram van de Beek en Willem Ouweneel schrijven erover. Ook zijn er recent debatten over gevoerd, zie bijvoorbeeld hier en (iets minder recent) hier. Ik heb zelf grote interesse in het onderwerp omdat ik in een gemeente ben opgegroeid waarin alverzoening wordt geleerd, maar ik wel enige kanttekeningen bij deze visie heb. Hoe ik er zelf echter tegenaan kijk, vertel ik liever in een gesprek dan dat ik het hier op schrijf. Mijn ervaring is dat het onderwerp zowel bij voor- en tegenstanders controversieel en emotioneel geladen kan zijn. Geschreven woorden kunnen snel verkeerd geïnterpreteerd worden en ik wil niemand kwetsen.

7 gedachten over “Radiodebat Alverzoening

 1. Johan

  Hoi Hannes,

  Ik zou er graag een keer persoonlijk met je over willen praten.
  Ik weet dat we er 15 jaar geleden (of daaromtrent) wel eens heftige discussies over hebben gehad, maar volgens mij zijn we allebei ondertussen behoorlijk veranderd.
  Mijn positie op dit gebied is ook opgeschoven – ik heb het vermoeden als ik je blog lees dat we misschien wel dicht bij elkaar zijn gekomen.
  In elk geval een onderwerp waar ik wel eens over van gedachten zou willen wisselen.

  Johan

 2. Hannes

  Hoi Johan

  ik kan me onze discussies ook nog wel herinneren. Mijn mening is inderdaad veranderd, ik probeer tegenwoordig naar alles van meerdere kanten te kijken (wat jij ongetwijfeld ook doet). Het lijkt me leuk er een keer over te praten.

  Hannes

 3. Johan

  Hoi Hannes,

  Ja, grappig is dat. Toen was ik behoorlijk aan de zekere kant op bepaalde gebieden, nu moet ik op heel veel terreinen zeggen: ‘Ik weet het niet.’ Oorsprong, eindtijd, menselijke ziel et cetera … veel vraagtekens voor mij.
  Ik ben ervan overtuigd geraakt dat Gods hart naar alle mensen toe goed is. Dat hij niet een boze rechter is die ons eigenlijk naar de hel wilde hebben, totdat Jezus tussenbeide trad. God is als de vader van de verloren zoon die zijn zoon bleef liefhebben, ook al had hij de erfenis opgeeist.
  Verder ben ik ervan overtuigd geraakt dat het verlossende werk van Jezus voor alle mensen was, ja voor de hele schepping. Er zijn heel wat bijbelteksten die dit universele karakter van de verzoening benadrukken. Bijvoorbeeld in Johannes 12, waar Jezus zegt: “Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.”
  Dat wil zeggen dat ieder mens is opgenomen in de dood en opstanding van Jezus. Ieder mens deelt in de vergeving. ER is geen kloof tussen heiligen en zondaars – er is maar 1 categorie: vergeven zondaars. Ieder mens is al verzoend. In dat opzicht geloof ik nu dus in de alverzoening :-).
  Maar het is mogelijk niet naar die verzoening te handelen, consequent voor jezelf te blijven kiezen, en in de valse realiteit te blijven leven. Net als in de gelijkenis die Jezus vertelt waarin de bruiloftsgast weigert het kleed aan te trekken waar de koning in heeft voorzien. In die zin zullen er mensen ‘verloren’ gaan. Ik voel veel voor wat Lewis zegt, dat de deuren van de hel aan de binnenkant op slot zitten. Maar ook de mensen die buiten het koninkrijk blijven, zijn ‘vergeven zondaars’.

  Johan

 4. Johan

  Wel, bij het herstel van een relatie zijn twee partijen gemoeid. Dat wil zeggen dat als de ene partij, de mens, niet wil leven in de realiteit van de herstelde relatie, hij buiten de gemeenschap van God blijft, en dus verloren is.
  Maar het blijft een feit dat alle zonden verzoend zijn, en er dus alleen maar vergeven zondaars zijn. Het evangelie is inclusiever dan ik altijd heb gedacht. De hele wereld is ingesloten in Jezus’ dood en in Jezus’ opstanding.
  Maar ik meen dat God zoveel van mensen houdt, dat hij hun eigen keuze respecteert. Nogmaals Lewis: “Uiteindelijk zullen er twee soorten mensen zijn: degenen die tegen God zeggen ‘Uw wil geschiede’ en degenen tegen wie God uiteindelijk zegt: ‘Uw wil geschiede’.” God respecteert ons zo veel, dat hij zelfs laat gebeuren dat mensen Hem afwijzen.

  Johan

 5. Marja

  Hoi Hannes,
  Vijf jaar geleden heb ik de E.O. benaderd en dit voorstel gedaan wat ik nu teruglees in jouw blog! Ik had namelijk dezelfde gedachte; waarom loopt Andries Knevel zo rond met al die vragen rondom het begrip ‘Alverzoening’, en wat houdt hem dan tegen om iemand uit te nodigen om daarover in discussie te gaan?
  Helaas heb ik toen geen reactie ontvangen op mijn voorstel. Toch is het goed geweest om te doen, denk ik. Misschien was toen de tijd nog niet rijp voor dit heikele onderwerp. En waarschijnlijk hebben uiteindelijk meerderen het ‘vuur aan de schenen’ van de E.O. gelegd, want onlangs ben ik op de debatavond in de Geertekerk te Utrecht geweest waar dit onderwerp ter sprake kwam. Een voorzichtig ‘begin’ over een onderwerp wat bij veel mensen erg gevoelig ligt. Ik heb deze avond dan ook niet als nagatief ervaren, al deelt niet iedereen deze mening. We zullen zien waar het goed voor is geweest, en misschien komt er een vervolgdebat. Hopelijk is er dan meer animo vanuit het ‘alverzoeningskamp’ want nu waren mijn moeder en ik de enigen en zag ik geen bekenden.
  Marja.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *