De bijbel in gewone taal

NBGIk las zojuist op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap over hun huidige vertaalproject ‘de Bijbel in Gewone Taal’. Over 3 jaar zullen we naast de SV, de NBG, de NBV en de HSV ook de BGT hebben. Het uitgangspunt van de BGT is duidelijkheid en gewone taal.

Ik ben blij met alle nieuwe vertalingen. Al zijn de oudere vertalingen vaak nauwkeuriger, het komt regelmatig voor dat ik door het lezen van de NBV een tekst ineens (beter) begrijp. Bovendien kost het lezen van de NBV weinig moeite en lees ik met plezier een boek of brief uit. Dit in tegenstelling tot de NBG. Om die reden gebruik ik vaak de Telos vertaling, omdat die er een beetje tussenin hangt. De vertaling is goed en nauwkeurig (wellicht beter dan de NBG) en het taalgebruik is wat moderner dan de NBG.

Op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap staat een enkele proeftekst van de BGT. Bijvoorbeeld I Thess 5:14-15:

Vrienden, ik wil dat jullie gewoon je dagelijks werk blijven doen. Als iemand dat niet doet, zeg er dan iets van. Als mensen het moeilijk hebben, spreek ze dan moed in. Kom op voor de zwakken. Heb met iedereen geduld. Word niet kwaad als iemand je slecht behandelt. Wees goed voor elkaar en voor iedereen. 

Vergelijk de NBG:

Wij vermanen u, broeders, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen. Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen. 

Zou juist deze tekst met opzet op de site gezet zijn? Paulus zegt: Kom op voor de zwakken. Volgens een artikel uit het Reformatorisch Dagblad uit 2009 heeft 30 procent van de Nederlanders te weinig leeservaring om hedendaagse bijbelvertalingen te lezen. Ik vraag me af hoe hoog dat percentage in de reguliere zondagsdienst is. Mensen die zo’n dienst bezoeken zijn vaak wel beter getraind in het lezen van de bijbel, maar ik denk dat de NBG of Statenvertaling nog steeds erg moeilijk zijn voor veel moderne (getrainde) lezers. De NBV is voor gewoon bijbel lezen een enorme verbetering.

Ik ben voorstander van goede, gedetailleerde studie van de bijbel. Hiervoor is het gebruik van de oudere, maar vaak veel betere vertalingen als de SV en NBG (en Telos) onontbeerlijk.  Nog beter is direct naar de Griekse grondtekst te kijken. Helaas is die gedetailleerde studie voor het merendeel van de reguliere zondagdienst-bezoeker niet weggelegd. Daarom is het volgens mij nuttiger om juist een moderne vertaling te gebruiken voor de zondagdienst. Je kunt de bijbel beter gewoon lezen in een taal die je begrijpt en waardoor je ook aangesproken wordt, dan dat je door het taalgebruik zelf al afhaakt. Om die reden zie ik uit naar de BGT en stem ik in  met het doel van het Nederlands Bijbelgenootschap om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *